Dhyeya IAS Selected Students in Uttar Pradesh Public Service Commission (UPPSC/UPPCS) 2017 Exam


Dhyeya IAS Selected Students in Uttar Pradesh Public Service Commission (UPPSC/UPPCS) 2017 ExamRank 2
Anupam Mishra


Rank 4
Shatrughan


Rank 5
Nidhi Dodwal


Rank 7
Govind Maurya


Rank 9
Divya Ojha


Rank 10
Vinay Kumar Singh


Rank 13
Ankit Shukla


Rank 17
Yogesh Kumar Gaur


Rank 18
Deepak Kumar Pal


Rank 19
Renu Singh


Rank 20
Jagmohan Gupta


Rank 23
Mayank


Rank 28
Priyanka Bajpai


Rank 29
Devvrat


Rank 35
Shivam Mishra


Rank 36
Harshita Singh


Rank 40
Prathiba Mishra


Rank 42
Chandra Prakash Tiwari


Rank 46
Saumya


Rank 61
Ritesh Tripathi


Rank 66
Kundan Singh


Rank 74
Ashish Kumar Yadav


Rank 88
Pragati Yadav


Rank 95
Shikha Sankhwar


Rank 99
Raghuraj


Rank 109
Shrishti Singh


Rank 114
Abhishek Mishra


Rank 120
Sidhant Singh


Rank 121
Monika Pathak


Rank 122
Pooja Tripathi


Rank 128
Shruti Pandey


Rank 131
Shivani Singh


Rank 132
Rashmi Chauhan


Rank 133
Ankit


Rank 136
Priya Singh


Rank 142
Prakhar Kumar


Rank 164
Tejpratap Singh


Rank 200
Shyam Pratap Singh


Rank 210
Ashwani Kumar


Rank 225
Sachi Mishra


Rank 233
Abhimanyu Seth


Rank 235
Manish Mishra


Rank 262
Sangeeta Yadav


Rank 265
Sumit Singh


Rank 267
Sonika Chaudhari


Rank 270
Vikash Yadav


Rank 275
Gajendra Pratap Singh


Rank 296
Deepak Singh


Rank 300
Mahendra Pandey


Rank 307
Sunanda Mishra


Rank 310
Abhishek Kumar